Дряновска екопътека
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Габрово
 • Община: Дряново
 • Селище:
 • в околностите на гр. Дряново
 • GPS: N 42.947455 E 25.429702
 
 • Ориентировачна надморска височина: 350 м.
 • Вид достъп: Пешеходен, автомобилен по асфалт до Дряновски манастир
 • Паркинг: Пред Дряновски манастир
 
 

Изградена е по програма "Български екопътеки" на Българската асоциация за селски и екотуризъм. Съчетава висока степен на туристическа атрактивност с качество на природната среда (девствена чиста природа). Екопътеката допринася за съхранение на природното богатство чрез използването й като нетрадиционна форма на туризъм. Дряновската екопътека съчетава по оптимален начин с висока степен на атрактивност трите основни компонента: скали; води и биоразнообразие. Кръговият маршрут дава възможност чрез дървени съоръжения и незначителни корекции на терена туристите да проникнат в досега недостъпни и непознати природни кътове. Визуалната информация е многопластова и включва флора, фауна, абиотични елементи, културно-исторически обекти и др.

Дряновската екопътека е разположена до Дряновския манастир (само на 4 км. от град Дряново), в микрорайона между село Долни Върпища и каньоновидните долини на река Андъка и Дряновска река. Характеризира се с високата атрактивност на неживата природа. На късо разстояние могат да се видят твърде различни релефни феномени – скални венци, скални ниши, пластови стъпала, няколко типа пещери (водни и сухи хоризонтални, вертикални), прагове, водопади и уникални еворзионни котли, внушителни скални блокове и валуни, ждреловидни долинни участъци, въртопи, валози, кари и карни полета и др. С впечатляващата си специфика се отличават 250 метровия участък на река Андъка – типичен каскаден тип увес. Надморската височина варира между 270 и 510 метра.

Дряновската екопътека се характеризира и с добре изразено биоразнообразие. Няколкото типа твърде различни местообитания са предпоставка за наличие на растителни видове от почти всички екологични групи – литофилни и калцефилни, мезофилни, сцилофилни, ксерофилни, хидрофилни и хигрофилни. Срещат се клен, няколко вида дъбове, явор, ясен, липа, обикновен габър, келяв габър, махалебка, дива череша, дива ябълка, мъждрян, дрян, люляк, смрадлика и т.н. В района на село Долни върпища, в силно затлачен въртоп с равно дъно, се среща и типична блатна растителност. Изключително благоприятно е наличието на вековни дървета – дъб, габър, липа. Своеобразен феномен е наличието на букови дървета само на 350 – 400 м. надморска височина. Може да се видят интересни растения – орхидея цефалантера, робертов здравец, змийско мляко, змийско грозде, перуника, горско омайниче, горска ливадина, много видове папрати и т.н. Общото видово разнообразие от растения надхвърля 200 вида. Сред тях има изключително редки и ценни за науката растения, като петровият кръст, пролетната циклама (ботурче) и силиврякът. Те са включени в Червената книга на България, а ендемичният вид дегенов копър – и в Европейския списък на редките и застрашени от изчезване видове.

Описание на основния маршрут:
Тръгва се от Дряновския манастир сред живописна местност, на излизане от който се минава по две романтични мостчета съвсем близо едно до друго. По гориста алея край р. Андъка се стига до мост над реката , от който се вижда как неин приток извира от едноименната пещера (достъпна за любителите на спелеологията, интересна със специфичните си форми, пещерна река, пещерно езеро, колония от прилепи). От другата страна на моста е красивия Дряновски водопад, заобиколен от дървета. Само след около 30-40 м. е входа на една от най-забележителните пещери в България– "Бачо Киро" (eлектрифицирана, екскурзовод, уникални зали, сталактити, сталагмити, сталактони, пещерни езерца). От входа пред пещерата се поема по планинска пътека сред девствени гори, където доскоро рядко е стъпвал човешки крак. От тук насетне по-голямата част от маршрута на екопътеката дава възможност на туриста да проникне в места, които по-рано бяха достъпни само за запалените планинари.

След около 20 минутен преход се достига до система от дървени стълби и мостове. В рамките на тази система се преминава през участък по ръба на пропаст (който е добре обезопасен) и е вълнуващо екстремно изживяване. Това се съчетава с прекрасната гледка на ждрелото на река Андъка. В този сектор се отличават ясно два вида профила на долината – U-виден и V-виден, а специфичните релефни форми са изключително разнообразни. Напускайки ждрелото на река Андъка, туристът отново върви през горски участък сред богата растителност и вековни дървета. Слънчеви полянки дават възможност за кратка почивка. Достигайки до местността Боруна се намираме на самия ръб на висока над 80 метра скала, от където се открива невероятно величествена гледка.
От обезопасената с перила обзорна площадка се вижда сгушения в подножието Дряновски манастир и живописната долина на река Дряновска, където преди повече от 800 години е разбит византийския император Исак II Ангел (1185 – 1195г.) и така е спасено съществуването на току-що възродената българска държава . Малко по- нататък през гората са останките на крепостта “Боруна”, която е съществувала от ранната античност чак до края на Втората българска държава, т.е. близо две хилядолетия. Тези места са били част от родовите имения на Асен и Петър. Продължаваме по посока село Долни Върпища сред участъци от келяв габър, ливади и пасища. В малкото китно селце могат да се видят типични балканджийски къщи от XIX век. Интерес представлява намиращият се край селото изразителен въртоп със скален северен бор, чешма и вертикална пещера в североизточния край на дъното на въртопа. Отново прекосяваме ливади и пасища и през гората достигаме до обзорна площадка. От нея се вижда интересна система от водни прагове и еворзионни котли, сред които се отличава водопада Сини вир.

 
 • Интернет: Не
 • web: http://
 

Природа

Маршрути

Екипировка                                                 Начин на практикуване

 • Екипировка собствена
 • Практикуване с водач
 • Практикуване в групи
 • Екипировка под наем
 • Практикуване с инструктор
 • Практикуване индивидуално

Цена на екипировката: Достатъчни са удобни туристически обувки или маратонки

Цена за практикуване и други такси : По маршрута има входна такса само за влизане в пещера "Бачо Киро"

Период на практикуване: По всяко време, когато няма сняг. Наличието на сняг или след дъжд може да направи пътеката хлъзгава и опасна

 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1552
Регистрирани потребители: 308

Реклама