Местоположение
 
 • Държава: Romania
 • Регион: Bucuresti-Ilfov
 • Област: Bucureshti
 • Община: Bucureshti
 • Селище: гр. Bucureshti Sector 1
 • GPS: N 44.458979 E 26.088908
 
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 
 

Румъния установява дипломатически отношения с Българското княжество непосредствено след Освобождението и възстановяването на българската държавност.

Първото румънско консулство се открива в Русе, където за консул на 28 май 1879 г. е назначен Александру Стоянович. На 21 юли 1879 г. Румъния открива в София свое дипломатическо агентство и генерално консулство. На 19 септември 1879 г. първият румънски дипломатичес­ки агент и генерален консул Александру Стурдза връчва акредитивните си писма на българския княз Александър Батенберг. В своята реч по време на церемонията княз Батенберг изказва благодарност на Румъния и на румънския народ за оказаното гостоприемство на борещата се от румънска земя за свободата на България българска политическа емиграция и за помощта на Румъния в освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г.

С княжески указ от 19 юли 1879 г. се учредява дипломатическо агентство на България в Букурещ. За първи български дипломатически агент там е назначен Евлоги Георгиев. Той връчва акредитивните си писма на 10 ноември 1879 г.

От 16 юни 1909 г. 6ълrарското дипломатическо агентство в Букурещ става легация, а на 19 юли същата година Христофор Хесапчиев връчва на Карол І акредитивните си писма в качеството си на първи български извънреден пратеник и пълномощен министър в Румъния.

 
 • Адрес: гр. Букурещ, сектор 1 ул. “Рабат” 5
 • Интернет: Да
 • web: http://www.bgembassy-romania.org/
 • Е-поща: Embassy.Bucharest@mfa.bg, bulembassy@rdsmail.ro, embassy.bucharest@mfi.bg,
 • Телефон: 40212302150 /59
 • Факс: 40212307654
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6007
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17048
Брой видеоклипове: 162
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1639
Регистрирани потребители: 310