Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище: гр. Велико Търново
 • GPS: N 43.084416 E 25.635747
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 1902
 • Ориентировачна надморска височина: 250 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: В околните улици, платена зона
 
 

Туристическо дружество „Трапезица – 1902” е неправителствена организация, създадена през 1902 година в град Велико Търново от група ентусиасти, последвали призива на Алеко Константинов за отдих сред природата.

В началото на 1902 година председателят на Българското туристическо дружество Александър Теодоров - Балан търси съдействие от Моско Москов за учредяване на "туристическа задруга" във Велико Търново, разказват архивите на дружеството. На 2 март същата година Москов свиква подготвително събрание в салона на читалище "Надежда", на което присъстват около 50 души.

На 17 март 1902 година в дома на адвоката Михаил Сребров на ул. "Читалищна" №12 се провежда втора среща, която се счита за учредителна, тъй като на нея е избрано първото настоятелство и е приет проектоустав. На 9 май 1902 г. се свиква общо събрание, което приема името на дружеството - "Трапезица". Мотивът за това е, че на историческия хълм вече са направени първите разкопки, открити са основите на 17 църкви и е атрактивен за туристически посещения.

Моско Москов, Стоян Коледаров, Цоньо Герганов, Леон Филипов, арх. Георги Козаров, Йордан Кулелиев, Стефан Върлев, Стоян Бояджиев, Димитър Геров, Михаил Петков, Тотю Дюлгеров, Христо Шипчанов, Деян Станков, Георги Исапов (Хондро), Кръстьо Ников и още много имена могат да бъдат прибавени към първостроителите на туристическото движение във Велико Търново. Те неуморно, с думи и с дела, привличат към движението все повече и повече последователи.

По своя характер туристическата дейност в началото е била културно-просветна и е имала реално влияние върху обществения живот - чрез своята философия на родолюбие, чрез инициативите за изучаване и съхраняване на историята, чрез представяне на театрални и оперни постановки, чрез вечеринки, забави, концерти и излети сред природата. Това, което днес наричаме туристическа борса, води началото си от онези възторжени дни на "Седмицата на туризма", провеждана всяка пролет и изпълена с интересни инициативи, популяризиращи туристическата дейност.

Въпреки, че Туристическо дружество "Трапезица" не е първото по учредяване в България, много инициативи първо тръгват от него.
По традиция - и до днес, водеща е ролята на дружеството в развитието на пешеходния туризъм, ориентирането, алпинизма, катеренето, ски-туризма, ученическия туризъм, водните спортове, планинското колоездене, художествената самодейност.
Сред традиционните общественозначими дейности на Туристическо дружество „Трапезица-1902” е оформянето, маркирането и обезопасяването на туристически маршрути и пътеки в околностите на град Велико Търново. Дружеството се грижи за поддържането и популяризирането в региона на екопътеки с дължина над 150 км.

От създаването си през 1902 до 1946 година Туристическото движение в България определя себе си като културно-просветно.
Събитията от септември 1944 година драстично променят концепцията за развитие на туризма и въпреки съпротивата на туристическите дейци, ръководени от тогавашния председател Цоньо Герганов, дружествената дейност е ликвидирана, уставът и демократичните традиции на управление са погазени, предприемчивият дух на туристите не се толерира.
След 1957 година туризмът започва да се възобновява, но вече като масова спортна дейност, развиваща се в секции към заводи, предприятия и училища.
През 1970 година е открит новият Туристически дом "Трапезица", популярен сред великотърновци със сладкарница "Еделвайс", а сред гостите на града – като туристическата спалня с най-красив изглед.
Най-дългогодишни са традициите в пешеходния туризъм. През 2009 година Клубът по пешеходен туризъм и туристически спортове при Туристическо дружество „Трапезица-1902“ чества 100 години от основаването си с откриване на фотоизложба и представяне на юбилеен сборник. Няма кътче в България и на Балканите, което великотърновските планинари да не са опознали.
Наред с масовите туристически прояви, се развиват и дейностите, свързани с високи спортно-технически постижения. Носители на многобройните награди на Клуба по спортно ориентиране „Трапезица-1954” са републикански, балкански, европейски и световни шампиони. Първият шампион на България при мъжете от Туристическо дружество "Трапезица - 1902" е Ангел Ганцаров, 1972 г. Днес сред младата смяна оринтировачи - медалисти са Иван Сираков, Апостол Атанасов, Валерия Станева, Мартина Джулиева, Григор Караиванов и др. В съвременната си история клубът е традиционен домакин на Държавни първенства и Национални купи.
Представители на Алпийски клуб "Трапезица-1957" осъществяват множество изкачвания в страната и чужбина – Памир, Кавказ, Алпите. В състава на Национална алпийска експедиция през 1989 г., представителят на клуба Петър Панайотов изкачва осемхилядника Анапурна в Хималаите. През 2010 година великотърновски алпинисти стъпиха и на връх Аконкагуа в планината Анди, Аржентина.
Висока оценка за дейността и възможностите на клуба в състезателното катерене са домакинствата на състезания с международен характер - шест Балкански първенства, пет Европейски купи, три Световни купи и едно Световно първенство, както и ежегодните домакинства на Държавните първенства и купи. Сред медалистите в европейски и световни шампионати са Калин Гърбов, Милен Видиновски (АК“Еделвайс“), Цвета Кожухарова, Благовест Лазаров (АК“Еделвайс“) и др. Някои от тях днес са изявени треньори на младата смяна в катеренето. По инициатива на дружеството във Велико Търново се построява най-голямата изкуствена катерачна стена на Балканите. Разработват се и се описват катерачни маршрути при манастира Света Троица и Устето. Издаден е „Водител за катерачи“ с около 300 маршрута.
Ски алпинистите се представят успешно още с първите си стартове през 1968 г. Сред изявените имена в близкото минало са Христо Шипчанов, Веселин Долчинков, Христо Ненков, Георги Димитров, Веселин Стефанов, Петър Петров, следвани днес от носителите на отличия от Държавни първенства Тодор Тодоров, Николай Гугински и Росен Босев. Всяка година на 3 март клубът по ски-туризъм участва в националната проява „Ски-поход на свободата” - Шипка.
Макар и по-късно развит във времето, клубът по воден туризъм към Туристическо дружество „Трапезица-1902” има своето значимо присъствие, както в национални и международни прояви, така и при обучението на деца и младежи. Николай Терзиев е първият участник на клуба в Международна Дунавска регата през 1971 година. През 2001 година участниците – водни туристи в международната гребна проява са с актив от общо 3518 км., съответно Боряна Иванова 555 км., Людмила Тодорова 883 км и Светлана Георгиева 2080 км. В ТИД-2010 клубът се представя с петима гребци.
Състезателите от Клуба по планинско колоездене „Горгона” при Туристическо дружество „Трапезица-1902” Пламен Петков, Даниел Петков, Петър Дачев и Пламен Стефанов са сред водещите в страната в този спорт и заети призови места в състезанията в различни дисциплини. Клубът е традиционен участник в Спортно- туристическите празници “Ксилифор”, като за целта извършва почистване и маркиране на нови трасета за крос-кънтри, спускане и норт-шорт. През 2008 г. по идея на Иван Хаджиколев, на Ксилифор е изграден и “байк парк”.
По традиция Клубът на туристите ветерани е активен участник в проявите от плана на дружеството – Осмомартенски женски поход, Пролетните и Есенните кампании „Движи се и победи”, празници, концерти, изложби и много други. Клубът си сътрудничи с Клуб на пенсинера и Регионален исторически музей във Велико Търново, а като член и деен участник в инициативите на Българската федерация на туристите ветерани, традиционно е домакин и на част от тях.
Сред съвременните приоритети на Туристическо дружество „Трапезица-1902” е обогатяването и разнообразяването на дейностите с децата и младежите. През 2006 година към дружеството се учредява Комисия за ученически туризъм, която координира дейностите на училищните туристически клубове във Велико Търново. През 2012 година те са 9 на брой – в 4 основни, 4 средни училища и Дома за деца. С тях се организират походи, спортно-туристически празници, летни и зимни лагери и училище сред природата, реализират се дейности по проекти. С учителите-туристи ежегодно се провеждат пролетен и есенен обучителни семинари с практическо обучение в планината и опознаване на подходящи маршрути.
През 2007 година в партньорство с ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” е издаден сборник с доклади и съобщения „Туристически и спортни практики в училище” в помощ на педагози и родители. Възраждат се и културно-просветните и творчески инициативи, започнати от първостроителите на туризма в България. Тук се включва не само богатата дейност на туристическите хорове към дружеството, но и организирането на регионални и национални изложби и конкурси, издаването на книги и документални филми, поддържането на собствена електронна медия – интернет страницата на дружеството.
Към Туристическо дружество „Трапезица-1902” има сформирани няколко хорови формации. Вече 42 години художествените успехи и високият творчески заряд на членовете на смесен хор „Еделвайс” и мъжката формация към него са в основата на богата концертна дейност. Заедно с дамския хор на туристите ветерани "Света гора", те заслужено се радват на овациите на многобройните почитатели на туристическата песен при ежегодното представяне в националните песенни празници "Песните на България". Очарование внасят и изпълненията на детските вокални групи - "Планинче" при ОУ „Димитър Благоев” и "Омайниче" при ОУ „Бачо Киро”.
Постиженията на Туристическо дружество „Трапезица-1902” и неговите клубове често са сред новините – и когато се възстанови Коледният благотворителен бал, и когато се залесява, и когато компетентно се включват към акциите на Планинската спасителна служба и кампаниите в партньорство "Движи се и победи".
През 2009 година се осъществи и една от най-значимите инициативи в съвременната история на дружеството - откриването на Музей на туризма и туристическите спортове в комплекс „Момина крепост”, в местност Ксилифор. Проектът е реализиран в периода 2006-2009 година в партньорство с Регионален исторически музей, Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ и Държавен архив – Велико Търново. С почит към богатото и славно минало, с поглед към бъдещето, което завещаваме днес на своите последователи, ние, членовете на Туристическо дружество „Трапезица-1902” ви приветстваме с нашия девиз „Живейте пълноценно!”.

 
 • Адрес: България, гр. Велико Търново 5000, ул."Стефан Стамболов" 79
 • Интернет: Да
 • web: http://www.trapezitca1902.com
 • Е-поща: trapezitca_1902@abv.bg, office@trapezitca1902.com
 • Телефон: +35962621593
 • Факс: +35962635823
 • GSM: +359896647778
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2618
Регистрирани потребители: 364