Купените- Реселешки кукли (чукли) запад
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северозападен
 • Област: Плевен
 • Община: Червен бряг
 • Селище:
 • в околностите на с. Реселец
 • GPS: N 43.249220 E 24.021714
 
 • Ориентировачна надморска височина: 180 м.
 • Вид достъп: Пешеходен
 • Паркинг: Край асфалтовия път или в село Реселец
 
 

Скално образувание Купените- Реселешки кукли (чукли), запад се намирана около 1,5 км. северозападно от центъра на село Реселец по пътя към село Бресте и няма как да не бъде забелязано в ляво от пътя, на стръмния десния бряг на река Белилката. На около 200 м. надолу по течението на реката се намира и красивият Реселешки водопад Скока, с проходна пещера зад него.

Импозантните над 20 скални кули се издисяват над 40 м. над речното корито. Те са добре разкрити, свързани или отделени една от друга. В основата им има тънка зелена ивица, на фона на която се открояват още по-ясно като купи (купени) сено сред ливада.

Според специалистите-геолози от Геоложките феномени на България, Скално образувание Купените- Реселешки кукли (чукли), запад, представлява група от скални кукли, образувани сред мастрихтски варовици с кремък през последните няколко десетки хиляди години на Кватернера.

Варовиците са образувани преди около 70 млн. г. в нормалносолено плитко и топло море. Купените са резултат от действието на атмосферните води върху мастрихтските варовици, дължащо се податливостта на този тип скали към окарстяване. Липсата на растителност по склоновете допълнително благоприятства тяхното развитие.
Скалите са светлосиви, плътни, здрави, тънкопластови с много светлооцветени кремъчни конкреции. Дебелината им варира от 30 до 150 м. Обединени са в рамките на Мездренската свита, разпространена като добре издържана ивица в горнокредния разрез по течението на реките Ръчене и Белилката. Горната им граница представлява бърз литоложки преход към биокластичните варовици на Кайлъшката свита, които оформят малък скален венец над Купените. Това са кремави дебелопластови до масивни, здрави биокластични варовици. В състава им участва черупчест детритус и добре запазени бриозои, бивалвии, брахиоподи, гастроподи, морски таралежи и рядко амонити. Дебелината им е до 50 м.
Подобни форми се образуват най-често в ядчести варовици или варовици с кремъчни конкреции, каквито са тези на Мездренската свита.

Скално образувание Купените- Реселешки кукли (чукли) са защитени като природна забележителност през 1972 г.

 
 • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1552
Регистрирани потребители: 308

Реклама