Местоположение
 
  • Държава:
  • Регион:
  • Област:
  • Община:
  • Селище:
  • в околностите на
 
 
 

Чарлз Дау: Проблемът на инвеститорите е, че знаят цените, но не и стойностите!

Плоският покрив, ако бъде изпълнен и усвоен както трябва, може да се превърне в атрактивна използваема площ. А не в място за събиране на отпадъци. Или повод за всевъзможни проблеми поради течове в подпокривното пространство.

Практиката показва, че течовете при покривни изолации, най-често са резултат на непознаване на основните принципи и тънките места при проектирането и изпълнението им. Всеки с горелка в ръката може да рита топчета с хидроизолация по равните участъци. А предприемачи с всякакво нестроително образование ръководят изпълнение на строителни изолации. Но когато се стигне до изпълнение на тънки датайли на "терсене място", трябват и доста познания. А и трябва изпълнителят да не го мързи да ги изпълни качествено.

Много често течовете не са причинени от изпълнението на покривните изолации, а от неграмотното им опазване или работа на изпълнители по други специалности. Обикновено всички минават и правят каквито дупки са им необходими или не, без да съгласуват работата си с никого.

Тъй като в крайна сметка отговорността и гаранциите за изпълнените покривни изолации се носи от техния изпълнител, е редно инвеститорът да съгласува дейността на всички останали изпълнители с него. В това число още на ниво проектиране.

Разбира се нормално е в процеса на работа да се появи необходимост от някаква промяна в движение, отваряне на изолациите и изкърпването им. Но дори и тогава по-лесно за всички е начинът за тази промяна да се съгласува с изпълнителя на изолациите.

За да не се чувстват подмокрени обитателите на подпокривното пространство ...

По-надолу ще се опитам да проследя целия етап от проектирането до въвеждането в експлоатация на покривни изолации по следните раздели:

ЧАСТ 1- Подготовка за хидроизолации
   
 1. Проектиране на хидроизолационни системи    2. Основа за полагане на хидроизолациите
3. Грундиране на повърхността   4. Изпълнение на пароизолация
5. Изпълнение на топлоизолация
  6. Изпълнение на холкери
ЧАСТ 2- Същински хидроизолации
 
7. Изпълнение на хидроизолация   8. Отводняване на покривите
9. Защита на хидроизолацията   10. Хидроизолация около дограма
11. Хидроизолация по вертикали  
ЧАСТ 3- Съпътстващи работи при хидроизолации
 
    12. Мълниезащита по покривите
13. Извеждане на тръби на покрива   14. Монтаж на съоръжения и машини
15. Извеждане на кабели на покрива   16. Изпълнение на термофасади
17. Тенекеджийски работи и облицовки   18. Избор на крепежни елементи

1. Проектиране на хидроизолационни системи и ръководство при изпълнението им.

В последните години се оказа, че в България всеки разбира и от строителство, в т.ч. и от полагането на каква да е черна хартия на покрива. И въпреки, че детайлите за хидроизолация вече са задължителен елемент от всеки проект, практиката показва, че това е едно от най-слабите звена, с които започва този процес.

greshki pri proektirane
  Greshki pri proektirane 

В горните малки фрагменти от архитектурни проекти, само на тема хидроизолации има най-малко 15 грешки и пропуски, който ще доведат до течове в подпокривното пространство. Много често инвеститори и строители се придържат сляпо към предписанията на проектанта и се опитват да принудят изпълнителя на покривните изолации да си свърши работата точно по проекта, като при това да си носи и гаранцията, ако се появят течове.
Крайно време е и проектанта да поеме своята финансова отговорност при компенсиране на щетите, които понася инвеститора от течовете.

В Германия отдавна има създадено браншово сдружение VDD - Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V., което в своите правила- “abc der Bitumen-Bahnen – Technische Regeln” е нормирало принципните детайли, в.т.ч с чертежи, по които следва да се изпълняват покривни изолации.

Всички сериозни производители на изолационни материали в Европа, които имат представителства в Германия са членове на това сдружение и детайлите в техните каталози са идентични. Тези правила са зелегнали и в Европейските норми.

В България няма норми за проектиране и изпълнение на покривни изолации по плоски покриви, както и за подходящите материали за това. Издадената наредба е едно ялово творение- в нея има противоречащи си изисквания и няма нито един чертеж. Защо няма и кой има интерес да няма е въпрос на друга тема. Но поради този факт всеки проектант, търговец и предприемач правят свободни съчинения, от които в крайна сметка страда инвеститора, а най-често се търси вина в изпълнителя на изолациите.
Често и самите предприемачи занимаващи се с търговия и изпълнение на хидроизолационни системи са с всякакво друго, но не и строително образование, в т.ч. има икономисти, юристи и всякакви хуманитарни науки, или дори без образование ...

Съвет към Инвеститори: Уверете се, че имате на обекта ръководител на изолационните работи, който има строително образование и е наясно със строителните процеси, в т.ч. преди, по време и след изпълнение на изолациите. Противното може да Ви струва доста скъпо в последствие.

ИЗОВАЛ ЕООД може да предостави, както и да изпълни качествено на всички заинтересовани верните и утвърдени в Европа детайли за хидроизолации.

Още грешки при проектиране в снимки и коментари
  Към съдържанието ...

2. Основа за полагане на хидроизолациите.


Greshki_osnova_hidroizolacia
 

За основа на хидроизолациите се изпълнява циментова замазка за наклони. Замазките за наклони трябва да бъдат изпълнени със здрава и гладко изпердашена повърхност с допустими отклонения съгласно изискванията в ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи).

Ако замазката не е здрава, най-честия ефект е вдигане на хидроизолацията заедно с част от замазката.

Честа грешка, която се прави с цел икономисване на последващо полагане на топлоизолация е, изпълнението на леки замазки с пълнеж от перлит или стиропор на гранули без да се изпълнява здрава замазка отгоре.

Този тип замазка обаче изсъхва много бавно и дълго не е готова за полагане на хидроизолация. А образуващата се люспа от циментово мляко се отделя и надига хидроизолацията.

Съпътстващата грешка тук е да се положи пародренажен слой с отдушници. Но при влажна замазка, хидроизолацията няма как да бъде залепена за основата.
А пародренажния слой с отдушници не може да осуши основата- неговото предназначение е да уеднакви парното налягане отдолу с атмосферното отгоре за да не се образуват балони (механизма на образуване на балони е описан по-долу в главата за Грешки при изпълнение на пароизолация).
В този случай остатъчната влага често излиза през тавана на долното помещение и предизвиква съмнения за компрометирана хидроизолация.

Ако вертикалните повърхности са от какъвто и да е вид зидария, те трябва да бъдат гладко измазани (шпакловани) до височина поне 10см над нивото за полагане на хидроизолация.

ИЗОВАЛ ЕООД може да предостави, както и да изпълни качествено на всички заинтересовани верните и утвърдени в Европа детайли за хидроизолации.

Още грешки при основа за хидроизолации в снимки и коментари
  Към съдържанието ...

3. Грундиране на повърхността.

Преди полагане на хидроизолационните пластове основата се грундира с битумен грунд.

За полагане на грунда основата трябва да бъде суха. В противен случай грунда се отлепя като ципа.

Разпространена грешка тук е използване на битумен грунд като временна хидроизолация. За няколко дни в дъждовно време това е подходяща защита на изсъхналата замазка. Но за по-дълго време и при валежи (особено зимно време при сняг) замазката неминуемо се овлажнява отново и тогава битумния грунд се отлепя поради образуването на балони.

Друга често допускана грешка е използване на грундове на водна основа, вместо такива на основа разтворители тип "бензин".
Грундовете на водна основа привидно са по-евтини за килограм, но излизат по-скъпо след площното им нанасяне, поради по-високата разходна норма.

   Greshki pri grundirane

Често използвана заблуждаваща информация от търговците е, че грундовете на водна основа могат да се нанасят и на влажни повърхности. На практика това не отговаря на истината- и грундовете на водна основа се отлепят по същия начин, ако основата не е суха. Освен това те допълнително овлажняват замазката за наклони и изсъхването им е доста по-бавно от грундовете на основа разтворители.

ИЗОВАЛ ЕООД може да предостави, както и да изпълни качествено на всички заинтересовани верните и утвърдени в Европа детайли за хидроизолации.

Още грешки при грундиране на повърхността в снимки и коментари
  Към съдържанието ...

4. Изпълнение на пароизолация.

Съгласно:
- "Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради" на МРРБ (България),
- “abc der Bitumen-Bahnen – Technische Regeln” на VDD - Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V. (Германия),
- "Composition and analysis of roofing protection systems - basic criteria for planning roofing protection using polymer bitumen membranes" на INDEX Spa (Италия),
- "Practical Guide to Flat Roofing" (Белгия),
- така също и съгласно други нормативни документи в Европа, за отопляеми помещения при вътрешна температура над 16°С и относителна влажност на въздуха над 60% през зимния период се образува конденз и трябва да се вземат сериозни мерки за спиране на проникването на водни пари в изолационните пластове, както и за предпазване на топлоизолацията от овлажняване.


Vapour barier
   Vapour barier

При тези условия вътрешното парциално парно налягане е близо 10 пъти по-високо от външното.
Движението на водните пари е навън към студените зони и при достигане на точката на оросяване те кондензират във вода.


При липсваща, неподходяща или неправилно изпълнена пароизолация водните пари кондензират в топлоизолацията, омокрят я и тя повече не изпълнява предназначението си. Известно е, че "мокрият пуловер топло не държи".

Коефициентът на дифузно съпротивление при "пароизолация" от полиетилен е далеч под необходимата граница, още повече, че снадките не са залепени и има множество дупки от дюбели. На практика битумните мембрани от горните слоеве са с много по-висок коефициент на дифузно съпротивление от полиетилена.

При липсваща, неподходяща или неправилно изпълнена пароизолация, водните пари кондензират в топлоизолацията, омокрят я и тя повече не изпълнява предназначението си. "Мокрият пуловер не държи топло".

   Vapour barier

На практика видът на топлоизолацията (вата, EPS, XPS) няма значение. В условията на затворен обем между изолационните пластове, всички видове топлоизолация се водонапиват, под въздействие на парното налягане и кондензната влага.

Този ефект на омокряне на топлоизолацията се проявява винаги в началото на есента, когата външната температура рязко се понижава, а влагата в помещенията се повишава. Особено силно се проявява през първата есен след пускането на обекта в екплоатация, когато в конструкцията има затворена и строителна влага.
Може да доведе дори до прокапване на кондензна влага по тавана под покривната плоча и необходимост от пребоядисване или подмяна на окачен таван.
На практика икономисаните средства за пароизолация при строителството на обекта, се влагат с 200-300% завишение до една година след пускането му в експлоатация, поради необходимост от строително-ремонтни работи.
А поради влошените топлоизолационни качества, след омокряне на топлоизолацията силно се повишават и разходите за отопление на обекта.

Друг силно негативен ефект от проникването на водни пари, в следствие на лошата пароизолация е образуването на балони по повърхността на хидроизолациите.


Obrazuvane na baloni
 

 Механизъм на образуването на балони:
1. През топлите дни налягането от водните пари разлепва малки участъци от изолацията и образува балони.
2. През студените нощи, парата кондензира във вода. При отрицателни температури водата замръзва и разлепва и съседните участъци
3. През следващия топъл ден налягането от водните пари вече образува по-голям балон.

Baloni

Само въпрос на време е разкъсването и компрометирането дори на добре изпълнена хидроизолация.

Съгласно указанията на всички действащи нормативни документи в Европа, за пароизолационни материали при плоски покрив се използват битумни мембрани с вложка от алуминиево фолио.
Битумна мембрана с алуминиева вложка се използва за пароизолация дори и при хидроизолация от PVC, EPDM или HDPE мембрани, съгласно оригиналните каталози на производителите на такива материали, въпреки обясненията на търговци за дишащи материали и липса на нужда от пароизолация.

ИЗОВАЛ ЕООД може да предостави, както и да изпълни качествено на всички заинтересовани верните и утвърдени в Европа детайли за хидроизолации.

Още грешки при изпълнение на пароизолация в снимки и коментари
  Към съдържанието ...

5. Изпълнение на топлоизолация.

За топлоизолации при плоски покриви в затворени покривни системи се използват каменна вата или експандиран полистирол EPS (стиропор) с подходящи технически параметри.
За предпочитане е да се изпълняват лепени покривни системи. При коване на изолационните пластове за основата е под въпрос надеждността на пароизолацията.

Често проектантите предписват топлоизолация от екструдиран полистирол XPS (тип Фибран), като се обосновават с по-добрите му топлоизолационни качества.
На практика топлоизолацията от XPS има еднакъв коефициент на топлопроводимост като топлоизолациите от каменна вата или EPS (справка с оригиналните фирмени каталози на производителите).

Warping of XPS
 

Характерно за всички видове топлоизолационни плоскости от екструдиран полистирол XPS (тип Фибран), е че горната граница на температурната им устойчивост е около 70-75°С (справка с каталозите на производителите).

Над тази температура плоскостите силно се деформират.

А през горещите летни месеци повърхностната температура надхвърля 80°С.

За елиминиране на този проблем обикновено се изпълнява затежаваща армирана замазка, която силно оскъпява покривния изолационен пакет и води до редица допълнителни технологични проблеми и удължаване на срока за изпълнение.

Широко рекламираният детайл за обърнат покрив, при който топлоизолационните плоскости от XPS се полагат върху хидроизолацията има няколко съществени недостатъци, които го обезсмислят за нашите климатични условия:

Kamani v XPS
 


При температурна деформация на топлоизолационните плоскости при обърнат покрив и попадане на камъчета от затежаващата посипка между тях, разрушаването и деформирането им са неизбежни.

Въпреки, че плоскостите от екструдиран полистирол поемат доста по-малко вода от каменнта вата и експандирания полистирол, наблюдението върху реални обекти показва, че през зимния период, циклите на замръзване и размръзване на водата във фугите между топлоизолационните плоскости, както и в повърхностните им пори, бавно и неумолимо разрушават топлоизолацията.

 

По-голямата част от дъждовната вода се изтича върху хидроизолацията под топлоизолацията. През есенно-зимния период, както и през пролетта, това означава, че студената вода от дъжд или топящ се сняг, която тече под топлоизолацията охлажда покрива. На практика топлоизолацията не изпълнява предназначението си и покривната плоча отново е студена. С всички рискове от конденз и мухлясване под нея.

Obarnat pokriv suh
  Mokar obarnat pokriv 

При изпълнение на обърнат покрив топлоизолацията от XPS се полага задължително в един пласт (справка с техническите карти на производителите). Това изискване е свързано пряко с цитираната по-горе температурна деформация. Ако топлоизолацията се нареди в два пласта от температурната деформация на ъглите, цялата топлоизолация ще се размести.

Съгласно изискванията на производителите (справка с техническите карти) затежаващия слой от чакъл върху топлоизолацията трябва да бъде с дебелина поне колкото е дебелината на топлоизолацията.
Това изискване се диктува, поради необходимостта от ефикасна защита на топлоизолацията от разрушаващото действие на слънчевите лъчи.

Освен това баластовата посипка предпазва топлоизолацията от засмукващото действие на вятъра и най-вече от изплуване при пороен дъжд.

Посипката от чакъл, заедно със задържащата влага подложка от геотекстил върху топлоизолацията от XPS с времето се затлачва с отпадъци и прах, и се превръща в идеална среда за развитие на кореновата система на растения.
Съгласно нормативите защитната посипка от чакъл трябва да се промива основно на всеки две години с цел избягване на образуването на хумус.

   Izpluval XPS

Tanka toploizolacia
 

Друга честа грешка при покривните топлоизолации е икономисването на средства от дебелината на топлоизолацията.

Покривът на снимката е с топлоизолация от каменна вата с дебелина 8 см. върху основа от ЛТ ламарина.

Участъкът с неразтопен сняг е върху все още незатворен навес.

А участъкът с разтопен сняг е върху неотопляеми затворени отвсякъде складови помещения.

От затвореното помещение, макар и неотопляемо, дори малкото топлина излиза през покривната изолация и топи снега.


Temperaturna diagrama 5 cm
 

Temperaturna diagrama 10 cm

Температурна диаграма при дебелина на топлоизолацията 5 см.   Температурна диаграма при дебелина на топлоизолацията 10 см.

Както се вижда моментното икономисване на малко средства от дебелина на топлоизолация води до дългосрочен преразход на много средства за отопление или охлаждане на прилежащите помещения.


В стремежа си да намалят стойността на покривните изолации, инвеститори и строители, често си избират най-евтините предлагани на пазара материали в т.ч. и топлоизолация.

Известно е, че некачествената топлоизолация от EPS с времето се свива. Това създава напрежения в хидроизолацията, която най-често се спуква (особено ако е евтина).

Резултатът може да е до вкореняване на дървета.

Дървото на снимката е с височина 1,5 м. и коренова система с дължина над 7 м.

   Vkoreneno darvo

ИЗОВАЛ ЕООД може да предостави, както и да изпълни качествено на всички заинтересовани верните и утвърдени в Европа детайли за хидроизолации.

Още грешки при изпълнение на топлоизолация в снимки и коментари
  Към съдържанието ...

6. Изпълнение на холкери.

Холкери с минимални размери 5/5 см. се изпълняват при всички преходи между хоризонтален и вертикален участък по неизползваемите покриви.

Много хора смятат, че холкерите са необходими, за да не се прегъва битумната хидроизолация под 90°.
Всъщност това изобщо не е така.
Битумната хидроизолация няма никакъв проблем да се огъва под прав (че и остър) ъгъл.

Холкерите се изпълняват, за да може хидроизолацията в ъглите да поема деформационните температурни напрежения в двете перпендикулярни посоки по хоризонтала и вертикала.

Поради горната причина хидроизолоцията не трябва да се залепва в зоната на холкерите. Това може да се осъществи по различни начини.

 
Holker

Най-старият от тях е полагане в зоната на холкера на незалепена, компесаторна (усилваща) ивица от самата хидроизолация.

Най-лесния начин за изпълнение на холкери е полагането на монтажни холкери от топлоизолационен материал, като тези предлагани от ИЗОВАЛ ЕООД.
По този начин се изпълнява и изискването в зоната на холкера хидроизолацията да не е залепена.

Още грешки при изпълнение на холкери в снимки и коментари
  Към съдържанието ...
 
ЧАСТ 1- Подготовка ЧАСТ 2- Хидроизолации ЧАСТ 3- Съпътстващи работи

инж. Валентин Василев
Управител на ИЗОВАЛ ЕООД

Горната статия не претендира за изчерпателност. Тя има само информативен характер за Инвеститори. В нея умишлено не са описани повечето тънкости на занаята.
Съставителят не носи отговорност за вреди, причинени от неправилното й прилагане и неспазване на нормите за изолации, както и съпътстващите ги операции.

Всички публикации от ИЗОВАЛ ЕООД

Ако статията Ви е допаднала, можете да харесате и нейната фен страница.

 
  • Интернет: Да
  • web: http://www.strannik.bg/isoval
  • Е-поща: isoval@mail.bg
  • GSM: София: +359888222507
    Велико Търново: +359887130843
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1614
Регистрирани потребители: 309