Изложба на тема:
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище: гр. Велико Търново
 • GPS: N 43.081004 E 25.642219
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 2016
 • Ориентировачна надморска височина: 300 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: В околните улици
 
 

ИЗЛОЖБА на тема:”NICOPOLIS AD ISTRUM. Проекти за документиране, графична реконструкция и социализация на римския град”, изработена от магистри-архитекти от Варненския свободен университет със съдействието на проучвателите от Регионален исторически музей в град Велико Търново, ще бъде представена  на 21 март 2016 г. от 11,00 ч. във фоайето на Регионална библиотека „П. Р. Славейков”, непосредствено до Музей "Възраждане и Учредително събрание" (Конака).

Изложбата представя проекти по магистърска програма на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. Работата на терен е извършена в края на археологическия сезон 2015 г. в Nicopolis ad Istrum като учебна практика, а магистърските тези са успешно защитени през м. декември.

Учебната научна експедиция се проведе под ръководството на доц. арх. Красимира Вачева и доц. д-р Павлина Владкова, като включваше две групи архитекти, които работиха по документирането на западната част на площадния комплекс и изготвиха проекти за анастилоза и социализация на античния град.

При откриването на изложбата всеки екип ще представи своя труд и идеи, като посетителите и гостите ще имат възможност да разгледат над 20 табла, върху които са документирани различни оригинални архитектурни детайли – капители, фриз-архитрави, бази, колони, както и виждането на авторите за тяхната възстановка и експониране на място. Отделено е място и на историята на проучванията.

В проектите най-ценното е това, че архитектите се стремят да запазят автентичността на паметниците, атмосферата в римския град и всички предвидени съвременни намеси са много деликатни и премерени. В това отношение мненията на археолозите и проектантите напълно съвпадат, като единствената им цел е в Nicopolis ad Istrum да бъдат максимално съхранени автентичните римски градежи и този великолепен град да бъде опазен от бутафорни, грозни и неверни възстановки и реконструкции, каквито напоследък виждаме навсякъде около нас.

В изложбата е експониран и макет на форума (главния градски площад) на Nicopolis ad Istrum, също изработен от дипломантите. Така и неспециалистите добиват представа за мащабите и архитектурната украса на площада, за местата на статуите и портиците на целия комплекс и пред погледите оживява най-важната централна част от градоустройствената схема на града. Макетът представя още някои от най-впечатляващите обществени сгради, разкрити през годините от археолозите – одеона (малкия музикален театър), булевтериона (сградата на градския съвет), както и представителния вход към тях – пропилеите. Включена е и една от най-интересните постройки – термоперипатоса, представляваща търговския център на Nicopolis ad Istrum със своите 28 магазина и обширна зала за сключване на сделки и провеждане на делови срещи. Вероятно точно тя е изобразена върху монети, сечени в града.

За пръв път пред публика ще бъде експонирана бронзовата глава от статуя на император Гордиан III (238-244) – отличен образец на римската портретна пластика от III век по българските земи. Паметникът е открит в река Янтра, недалеч от античния град и без съмнение се е извисявал върху някой от постаментите на градския площад в чест на императора и в знак на почитта и уважението на жителите на Nicopolis ad Istrum към държавната власт и Империята.

След краят на изложбата, документационните табла могат да бъдат видени в нашата галерия.

 
 • Адрес: 5000 град Велико Търново, ул. Иванка Ботева 2
 • Интернет: Не
 • web: http://
 

Новини

Дата на новината: 22.03.2016

Календар

Начална дата на събитието: 21.03.2016
Крайна дата на събитието: 25.03.2016
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2636
Регистрирани потребители: 364