Проект „За Балкана и хората” с награда Натура 2000
Местоположение
 
  • Държава:
  • Регион:
  • Област:
  • Община:
  • Селище:
  • в околностите на
 
 
 

Българският проект „За Балкана и хората”, бе отличен с награда Натура 2000 в категорията Социално-икономически ползи през май 2016 г. на церемония в сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел. В свой пост в социалните мрежи лично комисар Кристалина Георгиева сподели радостта си от победата на българския проект и разпространи един от кратките филми, заснети за проекта „Природа и бизнес“. 

Европейското признание е напълно обосновано и заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в девет Натура зони в България  - Западен Балкан, Българка, Централен Балкан, Понор, Драгоман и др., където на практика се демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.

„За Балкана и хората“ подкрепя фермери, които отглеждат стадата си в места с висока консервационна стойност и им помага да достигнат до пазари и клиенти, които търсят качествени продукти и се интересуват от начина на производство. 

Схемите за плащане за екосистемни услуги, които вече се реализират в района на проекта набират все повече нови поддръжници и са гаранция за по-доброто ползване на природните ресурси. За първи път в България е оценено влиянието на пашата върху биоразнообразието и е изработен стратегически план за управление на пашата с участие на местните фермери. 

Резултатите на проекта до този момент показват, че моделът е успешен, може да се приложи и в други райони на страната и има шанс да подобри живота на част от хората, които живеят във все още най-бедния район на Европа (Северозападна България). 

Важна част от проекта „За Балкана и хората“ е подкрепата и обучението на деца, ученици и студенти с цел изграждане и развитие на  бъдещите консервационни лидери. В тази насока са финансирани 19 студентски дипломни работи в района на проекта, проведени са 75 лекции и са обучени над 2000 студенти и над 500 деца и ученици. 

Престижната награда на Натура 2000, получена в Брюксел, е за целия екип на проекта, който включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации - пет български (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Проектът „За Балкана и хората“ е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която осигурява експертно и продуктивно подкрепа на опазването на природата и  устойчивото местно развитие у нас повече от 20 години.

За гордост и радост още един проект с българско участие беше награден през май тази година в Брюксел – „Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица - малката белочела гъска“, изпълняван от Гръцкото орнитологическо дружество, Министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия.  Той е отличен в категорията „Трансгранично сътрудничество“.

Сред 24- те финалисти  за наградите на Натура 2000 бяха и проектът на "Зелени Балкани - Стара Загора" за възстановяване на белошипата ветрушка и проектът за опазване на дунавските есетри в България и Румъния.

Наградите НАТУРА 2000 се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.
През 2016 година носителите на наградите в отделните категории са:
Природозащита - “Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания 
Комуникация - Природна концертна зала / Латвия
Сближаване на интересите - Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение / Белгия – Франция
Социално-икономически ползи - За Балкана и хората / България
Транс-гранично сътрудничество - Най-рядката европейска водолюбива птица печели от екипните усилия в природозащитата / България – Гърция – Финландия – Унгария
Наградата на публиката -  за проекта за опазване на иберийския рис /Испания 

 
  • Интернет: Не
 

Новини

Дата на новината: 27.05.2016
Природа и бизнес - Планинска карстова област Понор 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6007
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17051
Брой видеоклипове: 162
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1747
Регистрирани потребители: 321