Връх Ореляк, Пирин
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Югозападен
 • Област: Благоевград
 • Община: Гоце Делчев
 • Селище:
 • в околностите на кк. Летовище Попови ливади
 • GPS: N 41.570766 E 23.612623
 
 • Ориентировачна надморска височина: 2099 м.
 • Вид достъп: Пешеходен, черен път за джип
 • Паркинг: На Попови ливади или нагоре по ливадите край пътя
 
 

Ореляк (2099 м), Орелек, Орльови скали,  е най-високият връх в Среден Пирин. Издига се на главното планинско било, северно от връх Баба и северозападно от връх Чала. Билото е скалисто и голо. Западните склонове се спускат стръмно, на места отвестно към долината на река Пиринска Бистрица, а югоизточните по-полегато към местността „Добро поле“. Изграден е от окарстени мрамори. Почвите са тъмнокафяви горски. Обрасъл е с оскъдна тревна растителност.

Почти на върха е изграден радио-телевизионен ретранслатор, висок 96 м, който се вижда отдалеч.

Ниската част на северните склонове е в обхвата на резерват Ореляк.

Около върха има няколко безименни връхчета с надморска височина около 2000м

Основен изходен пункт за изкачването му е летовище Попови ливади, от която започва маркирана пътека, по която за около 2 часа може да се стигне до върха. От летовище Попови ливади до самия връх води и 12 км чакълиран път.

Върха е наречен Ореляк заради орлите, кръжали над него и гнездили по стръмните му, на места непристъпни северозападни склонове. За съжаление след построяването на радиотелевизионната кула много рядко тези птици могат да бъдат видени там.

Ореляк и двете безименни коти около него наподобяват триглав купол, което е намерило израз във въображението на хората да го опреличат на вкаменен орел. По тази причина неизвестен автор е съчинил легендата за вкаменената орлица, чиито малки били убити от ловец, докато майката била далеч от гнездото да търси храна. Когато намерила мъртвите си рожби, тя видяла ловеца, спуснала се към него и го убила, а след това се вкаменила от мъка. С времето легендата е преразказвана и доукрасявана от хората.

Източник: "Пирин - речник и пътеводител"

 
 • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2516
Регистрирани потребители: 361

Реклама