Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище: гр. Велико Търново
 • GPS: N 43.076943 E 25.629370
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 1850 г.
 • Ориентировачна надморска височина: 200 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: В околните улици
 
 

Hristianskite mesta na vyarataSveta MarinaХрам “Света Марина” се нарича недалеч от сегашния парк “Марно поле” в град Велико Търново. Някога цялото тогавашно поле наоколо е била махала “Марно поле”, с около 150 къщи и 400 жители, занимаващи се със земеделие и лозарство. Тази махала е била отдалечена от града и до 1911г. е представлявала отделна енорийска еденица.
От 1927г. селището е присъединено към града като квартал. През 1945 г. квартала е преименуван на “Толбухин”, тъй като тук е била главната квартира на прославения маршал.
Името “Марно (Марино) поле” идва от времето на Втората българска държава, когато цар Иван Шишман изпратил на това място сестра си Мария, със съгласие да стане жена на свирепия Мурад, но само да не се опожарява красивия град Търново.

Моско Москов, бивш търновски учител, пише в една брошура, че местността където се е заселила Мария – “Марино поле”, е била дъбова гора, сред която се намирало монастирче, посветено на “Света Марина”, покрай което се заселило прокуденото от кърджалии и черкези българско население, надявайки се на близостта до Божията закрилница. До кога е съществувало монастирчето не се знае...
Когато се разрастнало селището “Марино поле”, се явила нужда от Божи дом. Тогава местният жител Дядо Колю Маминото, отделя една част от собствената си градина за да се построи храм на махалата. Строежът започнал през 1850г., вероятно с разрешение на турската власт и бил завършен още същата година от майстор Колю Фичето. През 1854г. храм “Света Марина” е осветен от гръцкия митрополит Неофит Византиец.

Първоначално сградата е била малка, еднокорабна, с размери 26 на 10 метра и височина 9 метра, без купол и покрита със стари турски керемиди. На фасадата е била поставена мраморна плоча с надпис: “Посвещения храм во имя святая великомученица Марина, соградися трудомъ и прилежаниемъ жители собствено махалени и принадлежаще на св. храма сега в лето от Христа 1850 г. юли 17”. Сто годишнината на храма е отпразнувана на 6 ноември 1950г.

Мястото е едно от християнските места на вярата и местата свързани със Света Вмч. Марина.

Характерно за всички градски храмове построени от Колю Фичето е отделната камбанария. Тук тя е била на северната ограда, като е имала приземен етаж с отделна стая, обкована с железа дъбова сводеста врата и сводесто прозорче с желязна решетка. В нея са се пазели ценностите на храма. Чрез външна стълба с парапети се е стигало на втория етаж и от там по вита стълба до камбаните. Камбанарията е завършвала с осмоъгълен купол и кръст. От катастрофалното земетресение през 1913г., тя се е напукала на много места и на 14 март 1934г. се е самосрутила.
Непосредствено до камбанарията, на източната страна е имало килия с малко предверие, стая и навес. Това е било килийно училище. От тук е тръгнала искрата за кварталното читалище “Искра”, на което църковното настоятелство е дало средства за изграждането му.

Когато квартала се разрастнал и населението чувствително се е увеличило, настъпила нуждата да се разшири храма. Затова на 14 юни 1931г. се взема решение и започва разширяването, за което научаваме от поставената мраморна плоча с надпис: “Колю Маминото дарител на мястото за тоя св. храмъ въ честь на св.в.м. Марина първоначално е въздигната презъ 1850г. при свещ. Георги Дивитаковъ и предст. Димо Ивановъ, Даню Джамбазовъ и Ив. Добревъ. Същиятъ храмъ се разшири презъ 1931г. при царуването на Н.В. Царь Борисъ III и съпругата му Н.В. Царица Иоанна, светителствуването на Н.В. Митропол. Филипа: при свещенодействието на свещ. Георги Колевъ и настоят.: Стефанъ Ив. Челебиковъ, Никола С. Габровски, Атанасъ Чуховъ и Ставри Тихоновъ съ материялното иждивение на благочестивите енорияши. Аминъ. М. Преприем. Грозю Е. Цаневъ с. Джуровци тревненско. гр.В.Търново 6-ти ноемврий 1931г.”

Наложило се да се построи нова камбанария и строителството започнало веднага. Друга мраморна плоча  съобщава: “Тая камбанария се издигна при свещенодействието на прот. Георги Колев и цър. н-ли Петър Милков, Никола Ст.Габровски, Ставри Тихимов, Денко Ив. Хаджиев и Янаки Савов през 1934г.”
През 1940г. целият храм е изографисан в старобългарски стил, от прочутия руски майстор художник-иконограф Николай Ростовцев със средства събрани от християните.
При разширяването на храма, живите иконостасни икони са изработени от Атанас Велев от В.Търново. Има малки икони от тревненски майстори, без надпис за майстора и годината на изработка. Най-старата икона е на “Св.Богородица” с гръцки надпис от 1870г.

Иконостаса е с размери: 5.50 м. – дължина и височина с кръста 5 м., като се предполага, че е изработен при изграждането на храма през 1850г. от майстори от тревненския край. Резбата е цялостна, изпъкнала, релефна, ажурна, изпълнена на орехово дърво в стила на тревненската школа. Владишкият трон и четирите по-малки иконостаса поставени до четирите колони, са от по-ново време без резба и нямат такава художествена стойност, както на главния иконостас.
Ползваните утвари: Св.Чаша, Дискуси, Св. Потир, Кръст, Купел, Бакрачета и др.от XVIII-XIX в. са със съответните надписи поменания.
Книгите са от различни периоди и места, като: славяно-румънски от 1698г., старопечатни книги от 1847, 1848, 1864г., също и печатани от Московската синодална печатница от 1876г. и много други..
Храм “Света Марина” извършва редовни богослужения. Празничните служби се съпровождат и от песнопенията на църковния хор към храма.
Извършват се и всички вписани от Българската Православната Църква частни служения.
Предлага се също подходяща литература, осветени икони, кръстчета и др.
Храмът е отворен ежедневно от 7.00 до 19.30 часа

Храмът не притежава имоти чрез които да има наемни отношения или търговски дейности, съответно приходи за поддръжка, текущи ремонти и инвестиции и разчита изцяло на дарения.
Централна Кооперативна Банка – клон В.Търново
IBAN: BG57 CECB 9790 5091 4049 00
BIC: CECB BGSF

 
 • Адрес: град Велико Търново 5000, ул.”Страцин” 12
 • Интернет: Не
 • web: http://sveta-marina.hit.bg/
 • Е-поща: svetamarina@dir.bg
 • Телефон: +35962630212
 

Култура

Спец. туризъм

Календар

Начална дата на събитието: 17.07.2023
Крайна дата на събитието: 17.07.2023
  Повторяемост на събитието всяка година
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2515
Регистрирани потребители: 360

Реклама