Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище: с. Арбанаси
 • GPS: N 43.098456 E 25.667734
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: XVI век
 • Ориентировачна надморска височина: 360 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: В околните улици
 
 

100Hristianskite mesta na vyarataSveti DimitarХрам “Св. Димитър” се намира в сегашната централна част на село Арбанаси на около 80м. северно от Пазарската чешма. Понастоящем е един от обектите на Регионален исторически музей и един от Националните обекти на България. С печата от него можете да заверите и своя "Дневник на моите странствания".
Мястото е едно от християнските места на вярата и местата свързани със Свети Димитър Солунски Чудотворец.

Сградата представлява издължена по оста изток-запад масивна каменна постройка, покрита с двускатен покрив. Размерите и са 25,70 х 10,80м. Основният строителен материал е ломен камък, спойката е хоросанова, за изравняване на редовете са използвани дървени сантрачи. Обемът на сградата е лаконичен, стените са плътни, единствено прозоречните отвори им придават някаква пластичност.

Достигналата до наши дни сграда има сложна архитектурна композиция. Олтарът, наосът и притворът на същинския храм са разположени последователно по оста изток-запад. Апсидата е полукръгла, пред нея е разположен каменен Св.Престол. От двете страни са оформени дълбоки, полукръгли в горния си край ниши изпълняващи функциите на протезис и дяконикон. Наосът на храма е еднопространствен, като в средата на северната и южната му стена са оформени два аркосолия. Връзката с притвора се осъществява чрез вход на западната стена, който се затваря с масивна дървена стена. Разположеният от северната стена на наоса параклис е еднопространствен. Апсидата е полукръгла, а пред нея в средата на олтарното пространство има каменна олтарна маса. Същинският храм и параклисът са обединени чрез Г-образна масивно изградена галерия. На северната и западната и стени има оформени входове, водещи към вътрешността на храма.
Стенописната украса на същинския храм е завършена през 1621г. За това съобщава ктиторски надпис, разположен над входната врата, върху западната стена на наоса. В него са упомената имената на дарителите с чийто средства е изпълнена зографията – арбанашкият първенец Георгиос и съпругата му Фрагула. Преписка в хроника на Псевдодоротей Монемзасийски съобщава, че преписът е направен от йерей Стилян и завършен на 29 май 1622г. в храм “Св. Димитър” в село Арбанаси. Иконостасната преграда е изработена през 1794г. със средствата на дарителите Диму и Лада. През 1834г. по настояване на търновския владика Иларион Критски е направен ремонт на покрива и на оградния зид на двора. През 1850г. в храм "Св. Димитър” е извършен изборът на викариен епископ на Търновската митрополия.

Стенописната украса в същинския храм е частично запазена и към 2012г. е в етап на реставрация. По стил, колорит и рисунък зографията се нарежда сред водещите художествени достижения на късносредновековната монументална живопис. Уникално за църковното изкуство на Балканите е разполагането на Древо Йесеево върху люнета на източната стена. Композицията се среща на още три места в България – Трапезарията в Бачковския манастир, храм  “Рождество Христово” в село Арбанаси и Сеславски манастир над село Сеславци.
Към най-добрите образци на живописта от XVII век принадлежи и изображението на темата за Страшния съд. Иконографската му формула следва традицията на късновизантийското изобразително изкуство.

При археологически и архитектурни изследвания на паметника е установено, че преди появата на завършената през 1621г. сграда, сегашният параклис е съществувал като самостоятелен храм. Изграждането му се отнася към средата на XVI век, което го прави най-ранният култов паметник издигнат в село Арбанаси. От този период на съществуване на храма е запазена зография, илюстрираща житиен цикъл на Св.Георги. Добре се различават сцените: Георги и император Диоклетиан, мъченията на Георги в тъмницата с поставянето на камък върху гърдите и клада под краката му, хвърлянето му в ямата с негасена вар, мъченията върху колелото, обезглавяването на светеца. Това което характеризира тази живопис е яркият колорит, издължените пропорции на фигурите, усещането за стегнатост и равновесие в търсенето на композиционното решение.

В олтарната част на параклиса, върху южната и западната му стени са запазени участъци от втори, по-късен стенописен пласт. По стил, композиция и колорит те са сходни със стенописите в наоса на църквата. Това предполага близки дати по отношение на изпълнението им.

Консервационните и реставрационни дейности на стенописната украса в храм "Св. Димитър” продължават.

 
 • Адрес: село Арбанаси, центъра
 • Интернет: Не
 • web: http://www.museumvt.com
 • Е-поща: rimvt@abv.bg
 • GSM: +359885105254, +359885105282
 

Култура

Спец. туризъм

Период на практикуване : Към края на 2012г. храмът не приема посетители

Календар

Начална дата на събитието: 26.10.2023
Крайна дата на събитието: 26.10.2023
  Повторяемост на събитието всяка година
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2597
Регистрирани потребители: 363

Реклама