Местност (връх) Картала
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище:
 • в околностите на гр. Велико Търново
 • GPS: N 43.092982 E 25.631687
 
 • Ориентировачна надморска височина: 360 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, черен път. Най-добре пеша
 • Паркинг: По улиците в близките квартали на града
 
 

GeocachingМестност (връх) Картала се намира северно от центъра, над кварталите Варуша и Картала на град Велико Търново от западната страна на Дервентския пролом на река Янтра. От там по скалния венец минава красива панорамна пътека към водопад Картала и Преображенски манастир.

Мястото се свързва чрез Жидов гроб и с част от легендата за падането на града под турско робство, описано от  Петко Р. Славейков в спомените за детските си години в Търново в статията „Как се превзело Търново без цар”, публикувана през 1894г.

През XIX век в източната част на връх Картала е съществувало турско укрепление (табия) с неправилна форма и ориентировъчни размери 190х70м. Укреплението е било част от турска отбранителна линия, включваща още едно укрепление на Гарга баир на около 1,5км в източна посока и каменна стена между двете, преграждаща Дервентския пролом на река Янтра.

При катастрофалното земетресение от 1913г. мястото се свърза и с проява на духовната сила на Учителя на Бялото братство, Петър Дънов.

През осемдесетте години на XX век района приема статут на лесопарк “Картала” с обща площ 136,8 хектара, като на територията му е едно от най-старите насаждения от черен бор. По това време местността се оформя като едно от любимите места на жителите на съседните квартали на града за краткотрайни излети и отдих сред природата. От 1981г. районът е обявен за дендрариум.
За съжаление в първите години на XXI век статута на зеления пояс на Картала е променен - отпадат териториите определени като лесопаркове. През 2008г. статута и собствеността на гората са изменени и е разрешено извършването на гола сеч, за застрояване ...

Според Сдружение за дива природа „Балкани" в местността живеят рядък вид шипобедрени костенурки. Шипобедрените костенурки са едни от най-застрашените видове в България. Наличието им е достатъчно основание тази територия да бъде обявена за част от световната мрежа „Натура 2000. Освен тях в района са често срещани и  шипоопашати костенурки, и таралежи, както и защитени видове билки.

В района е скрит и Геокеш Far above Veliko Tarnovo (GC20BRA).

Всеки откривател на геокеша, който регистрира и тук откриването му със снимка от посланието, което е оставил в дневника ще получи удвоен брой бонус точки. Всеки открил го по време на "Предложение на седмицата", който регистрира откриването му и тук със снимка на собственото си послание в дневника му ще получи от Странник полагащия се брой бонус точки умножен по пет.

CITOСтранник подкрепя постоянната екологична инициатива на световната геокешинг общност Cache In Trash Out и призовава: не замърсявайте мястото и отнесете със себе си всички боклуци, които направите или заварите там - нека и други след вас му се наслаждават!

 
 • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2515
Регистрирани потребители: 360

Реклама