В Никополис ад Иструм откриха нова, отлично запазана римска улица
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Велико Търново
 • Селище:
 • в околностите на с. Никюп
 • GPS: N 43.218491 E 25.612221
 
 • Ориентировачна надморска височина: 70 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: Пред комплекса
 
 

Над 10 м. от отлично запазена римска улица, преминаваща северно от градския площад на римският град Никополис ад Иструм, е разкрита в резултат на разкопките, проведени под ръководството на доц. д-р Павлина Владкова, която разказа за ВсеСтранници:

Проучването се проведе със съдействието на 25 доброволци от страната и чужбина, които безвъзмездно се трудиха на археологическия обект две седмици. През цялото време помагаха археологът от музея в Павликени, уредник в Античен керамичен център и аспирант във Великотърновския университет Калин Чакъров и нумизматът на Регионалния музей във Велико Търново Стоян Михайлов.
През този сезон за разкопки в сектора не беше гласувано целево финансиране от Министерство на културата, а молбата на ръководителя на разкопките  към Община Велико Търново за подкрепа в размер на 5 хиляди лева чиновниците оставиха без отговор. Независимо от бюрократичните и финансови спънки, благодарение на ентусиазма и желанието на доброволците, разкопки се проведоха и дадоха чудесни резултати. Изпълнена е не само научната програма на експедицията, но и открита част от античния град, която е атрактивна за посетителите и веднага е включена в туристическия маршрут.

Улицата има посока изток-запад (декуманус) и нейната ширина от 6 м. показва важната й роля в градоустройствената схема на Никополис ад Иструм. През нея, по стълбище от пет стъпала и колонада, се е достигало до  открития площад, където са извършвани чествания, религиозни церемонии, търговски и делови срещи.
Настилката на улицата е изградена от варовикови блокове, докарани от намиращата се на около 20 км. от римския град кариера край село Самоводене. От двете си страни уличното платно е оградено с бордюри, които се издигат на 0,20 м. над нивото на улицата. Най-големите плочи са подредени в средата на уличното платно, върху зидания канал, който преминава под тях. Той е събирал атмосферните и отпадни води и ги е отвеждал извън крепостната стена, към близкото дере. Върху улицата е открита и шахта с размери 0,50 х 0,50 м., през която периодично каналът е бил почистван.

Независимо от голямата ширина на улицата, прави впечатление, че върху нея няма запазени следи от коловози на коли. Този факт навежда на мисълта, че улицата е била предназначена и използвана от пешеходци и движението на транспортни средства по нея е било забранено. Така гражданите на Никополис ад Иструм са се предвижвали свободно и безопасно към площада на града, а шумът на каруците не е смущавал техните разговори. 

Върху уличното платно и най-вече във фугите между плочите на настилката са открити множество монети, които датират края на функционирането на уличната система в Никополис ад Иструм – около средата на V век, когато нападенията на хуните на Атила нанасят непоправими щети, като разрушават градове, крепости, вили и селища.
Сред интересните находки са още бронзов ключ и механизъм от ключалка, игла за шев от кост, фибула, токи и апликации от колан и др. метални, керамични и костени предмети, свързани с бита и ежедневния живот в римския град. Намерената желязна сонда-шпатула и част от плочка за стриване на лекарства показват, че вероятно някъде в близост, на площада, се е намирал магазинът, в който е продавана козметика, лекарства и билки. 

Всички находки вече са предадени в Лабораторията за консервация и реставрация към музея и след почистването ще заемат своите места във фондовете и експозициите. 

Важен научен резултат от разкопките е разкриването на част от портик северно от улицата, който принадлежи към най-ранния строителен период на града – времето на  управление на императорите Траян (98-117) и Хадриан (117-138). Открит е паднал керемиден покрив и части от дървени греди и железни гвоздеи и скоби от горялата покривна конструкция. По това време стените на постройките са градени от кирпич върху каменни основи и нисък цокъл, измазани с хоросанови мазилки, някои от които боядисани в помпеанско червено. В пласта над покрива археолозите откриха устие от стъклен арибал – съдче с две дръжки за съхранение на благовония, ажурна бронзова апликация със следи от украса от емайл, глава от теракота, фрагменти от керамични съдове. Всички те се отнасят към първата половина на II век и добре датират разкритата археологическа структура.

Предстои следващият етап от проучванията в Никополис ад Иструм за сезон 2016 г. – разкопки в сектор „Водоразпределителна кула”, за които е осигурено целево финансиране от Министерство на културата в размер на 10 хиляди лева. 

 
 • Интернет: Не
 

Новини

Дата на новината: 25.08.2016
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2516
Регистрирани потребители: 361