Приключване на археологическото лято 2016 в Нове
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Велико Търново
 • Община: Свищов
 • Селище:
 • в околностите на гр. Свищов
 • GPS: N 43.613202 E 25.393277
 
 • Ориентировачна надморска височина: 50 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: На обособен паркинг
 
 

През археологическото лято 2016 римския лагер Нове край днешния град Свищов започнаха разкопките на сградата-резиденция, разположена западно от западната крепостна стена.

Разкопките през този сезон бяха открити с експедицията на Познанския университет „Адам Мицкевич” още през месец юни, след това работиха екипите на Националния археологически институт с музей и Варшавския университет, а финалът на археологическия сезон поставя екипът под ръководството на доц. д-р Павлина Владкова от Регионалния исторически музей в град Велико Търново, която сподели за ВсеСтранници

Проучванията са съсредоточени върху югозападната част на комплекса на резиденцията,  разкопавана повече от четвърт век. През годините тук са открити архитектурни останки от ранен втори век до края на VI век. В представителната резиденция, със сложен план, вътрешен двор с басейн и портик, с помещения със стенно и подово отопление и цветни мазилки върху стените, са отсядали важните цивилни гости на лагера – членове на императорското семейство, сенатори, провинциални управителни, а вероятно и някои от императорите, посещавали лагера. След това комплексът за известно време е изоставен, а по-късно върху неговите руини е разположен некропол, който проучвателите свързват с готите на Теодерих Велики, на когото за кратко време Нове е столица. Най-късна, от VI век, е откритата базилика, една от най-представителните сред останалите, проучени в ранновизантийския град.

През настоящия сезон бяха разкрити нови помещения от сградата от II – III век, за да бъде допълнен нейният план в посока към улицата, която влиза през Западната порта на лагера и води към Принципиите (мястото, където е била разположена военната комендатура). 

Заедно с екипа археолози, в който участва и представителят на музея в Свищов и аспирант във Великотърновския университет Марин Маринов, на обекта работят група архитекти, членове на научно-учебната експедиция на Варненския свободен университет по магистърската програма „Опазване на културното наследство”. Програмата през настоящата година предвижда да бъдат изготвени проекти за документиране, графична реконструкция и социализация на проучвания комплекс, където разкопките вече са към своя край и предстоят следващите етапи за представяне на архитектурните останки. Наред с това, че младите хора ще се учат да изготвят необходимата техническа документация при провеждането на археологически проучвания, те ще споделят и визуализират своите идеи за представянето на значимия комплекс и пред обществеността. Изготвените проекти ще бъдат експонирани в специална изложба в Посетителския център в Свищов в началото на следващата календарна година. Ръководител на практиката е доц. д-р арх. Красимира Вачева. 

В Нове вече е изграден Посетителски център, при това в непосредствена близост с вилата-резиденция, остоящата само на 70 м от Западна порта на лагера. На кулите към портата още през миналия век е направена частична възстановка, а само преди три сезона бяха експонирани Щаба на легиона и Епископската базилика.

Няма друг обект в България, където последователно през годините да са извършвани в такъв мащаб реставрационно-консервационни дейности и това се дължи в най-голяма степен на българо-полския археологически екип и на отлично проучените и документирани през годините от него сектори. Задачата сега пред археолози, архитекти и Общинско ръководство е да подготвят проект за консервация и експониране на проучваната резиценция и на военната болница, заедно с прехода през Западната порта. Именно на тези обекти са съсредоточени и усилията на археолозите, за да приключат максимално бързо разкопките и да предоставят резултатите от своите многогодишни изследвания на екипите проектанти.

Така Нове ще се превърне не само в най-добре проучения римски лагер по Долния Дунав, какъвто е към настоящия момент, но и най-добре екпонирания обект от римската епоха в Югоизточна Европа.

 
 • Интернет: Не
 

Новини

Дата на новината: 08.09.2016
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2516
Регистрирани потребители: 361