Българска оброчна пластика
Местоположение
 
  • Държава:
  • Регион:
  • Област:
  • Община:
  • Селище:
  • в околностите на
 
 
 

Книгата Българска оброчна пластика, с която ВсеСтранници се сдобихме по време на ХIV Международното изложение „Културен туризъм“  в град Велико Търново е плод на дългогодишните проучвания на д-р Миглена Петкова из различни региони на България. Тя е продължение на дисертационния труд по темата, защитен от нея във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ през 2012 г.

Според анотацията от доц. д-р Петко Христов, книгата е чудесен пример за класическо етнографско изследване, осъществено с търпението, прецизността и умението на добър музеен специалист.
Професионално е събран и е обобщен масив от близо 350 оброчни паметника, разпръснати из територията на България и Източна Сърбия.В изследването оброчната пластика не само е обхваната в пълнота – както в България, така и в съседна Източна Сърбия, описана и класифицирана по разнообразни показатели, но е направен и подробен каталог, който ще бъде ценен и с оглед на бъдещи съпоставителни проучвания в балканистична перспектива.

Към книгата е прибавен и богат илюстративен материал – 110 цветни снимки, представящи оброчни паметници и обичайни практики в проучваните територии.

Авторката е права, че „единствено комплексното проучване на оброците ще даде ясна представа за същността им, смисъла на обредите им, разгадаване на семантиката и символиката на техните сакрални топоси“.

Миглена Петкова не се задоволява само със събиране и класификация на оброчните паметници, пръснати в различни български региони. Тя анализира местните особености на народното християнство, дало отражение върху локалните вярвания и представа за светците, както и върху оформянето на сакралните места и свързаните с тях обредни действия.
В изследването си авторката надхвърля значително рамката на етнографския формален позитивизъм – оброчната пластика е класифицирана по отношение на материал, технически похвати и декорация, т.е. фолклорни мотиви, религиозни знаци, иконографски сцени, проучени са особеностите на изображенията в различните региони. като са направени паралели с тракийското влияние, с наслагванията през Античността и Средновековието.

Като приложение към книгата е представен и подробен каталог на регистрираните оброчни паметници, както и карти на тяхното местоположение.

Авторката Миглена Петкова е родена на 8 май 1973 г. в гр. Велико Търново.
Пред 1996 г. завършва Исторически факултет на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „История и география“.
От 2007 г. работи като уредник, а от 2015 г. като главен уредник в Регионален исторически музей – Велико Търново.
През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Българска оброчна пластика“.
Нейните научни интереси са насочени в областта на традиционната народна култура, обредни практики и ритуали. Автор е на над 22 научни статии и съобщения, публикувани в сборници и периодични издания.
Участва в изследователски проекти, свързани с развитието на музеологията и културния туризъм.

Книгата може да се намери в Регионален исторически музей.

Обем: 343 страници
Корици: твърди

 
  • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2600
Регистрирани потребители: 363

Реклама