Плаж Силистар
Местоположение
 
  • Държава: България
  • Регион: Югоизточен
  • Област: Бургас
  • Община: Царево
  • Селище:
  • в околностите на с. Резово
  • GPS: N 42.022582 E 28.009794
 
  • Вид достъп: Автомобилен, черен път
  • Паркинг: Неохраняем край пътя, платен
 
 

GeocachingPriroden_park_StrandjaСилистар е защитена местност с къмпинг в Община Царево, Бургаска област.
Намира се между Синеморец и Резово преди граничната зона с Турция. Обявена е за защитена територия през 1992 г. от Министерството на околната среда на България. Попада на територията на Природен парк "Странджа", а така също и в едноименните защитени зони "Странджа" за опазване на дивите птици и природните местообитания. Защитена зона "Странджа", включваща и ЗМ "Силистар" е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През 1998 г. за ЗМ "Силистар" (а също и за ЗМ "Устие на р. Велека") има утвърден план за управление. Съгласно закона за защитените територии ЗМ "Силистар" се охранява, управлява и контролира от служителите на държавно горско стопанство и общинската администрация в Царево, под прекия контрол на дирекцията на природен парк "Странджа". Общ контрол върху спазване задълженията на изброените институции в защитената територия би следвало да се осъществява от регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

Влизането по черния път към плажа е в ляво непосредствено преди втория мост след Синеморец. По около 1 км. черен път, лъкътушещ през гората, се достига до обширен паркинг от където се открива невероятната гледка към може би най-красивия залив по нашето Черноморие. Плаж Силистар е с дължина на бреговата линия около 1 км. и средна широчина 70 м. В левия му край е река Силистар. Плажът е заобиколен от живописен бряг – скалисти била и склонове, покрити с вековни гори от благун и цер. Гората докосва златистата пясъчна ивица, а морето става постепенно дълбоко. Плиткото, топло море и нежния пясък правят плажа много популярен и посещаван. Тук човек може да се докосне до живата природа и да усети целувката на тайнствената Странджа планина и морето

Някога залива се е наричал Сюнлистарео - на старогръцки „близък, съразбойнически” и е предлагал чудесни условия за дебнене и засада. Виж още и плаж Листи.

През лятото на 2011г Странник скри в скална ниша на около километър южно от плаж Силистар Геокеш Силистар (GC3GYKQ).

През лятото на 2012г Странник скри в скална ниша на морското дъно в северния край на плаж Силистар Подводен геокеш Силистар (GC3RR83).

Всеки откривател на геокеша, който регистрира и тук откриването им със снимка от посланието, което е оставил в тефтерчето ще получи удвоен брой бонус точки. Първият откривател на геокеша, както и всеки открил го по време на "Предложение на седмицата", който регистрира откриването му и тук със снимка на собственото си послание в дневника му ще получи от Странник полагащия се брой бонус точки умножен по пет.

CITOСтранник подкрепя постоянната екологична инициатива на световната геокешинг общност Cache In Trash Out и призовава: не замърсявайте мястото и отнесете със себе си всички боклуци, които направите или заварите там - нека и други след вас му се наслаждават!

 
  • Интернет: Не
 
Geocaching BG - Silistar Underwater (GC3RR83)Закуска на делфини в залива от лятото на 2008 г.Ласкавото море на Силистар е идеално за обучение на малки плувци 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6005
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17034
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 1552
Регистрирани потребители: 308

Реклама