Всички представяния

Georgi DimitrovГеорги Димитров е секретар на ТД „Трапезица-1902” от 1997 г. Роден е през 1956 г. в  град Велико Търново. Завършва НСА със специалност туризъм, алпинизъм, ориентиране. С алпинизъм започва да се занимава през 1979 г., а от 1981 г. е инструктор по алпинизъм. Член на Националния отбор по алпинизъм от 1981 г до 1987 г. През 1985 г.  е удостоен със званието майстор на спорта. Член на националните отбори по ски-алпинизъм /1986 – 1987/ и по спортно катерене /1990 – 1991/. Покорил е много маршрути, траверси, има осъществени много премиерни изкачвания във всички български планини. В периода 1982 – 1996 г. работи като треньор в клуба по алпинизъм. Ръководи техническия екип по подготовката на маршрутите за Световната купа по катерене около манастира “Св. Троица” през 1989 г. През 1992 г. завършва треньорски курс в Националното училище по ски и алпинизъм в Шамони, Франция. От 1993 до 2005 г. е треньор на Националния отбор по състезателно катерене за всички възрастови групи. Осъществява голям брой летни и зимни изкачвания в Карпатите, Кавказ, Алпите, Памир, Монголски Алтай, Гърция, Словения, Германия, Италия, Франция. В периода 2002 – 2006 г. е  технически директор на международните състезания по катерене, проведени във град Велико Търново. От 1997 г., след спечелен конкурс е избран за секретар на ТД “Трапезица – 1902“ а от 1999 г. е управител на „Турист“ ЕООД.

Изкачени върхове:
АЛПИ
Вр. Гросглокнер, Австрия /3786 м/ - 1980 г. /Клубна експедиция/
Вр. Пти Дрю по Американския вариант /до Блока/ – 1985 г.
Изкачвания по ниски обекти – 1985 – 1987 г.
КАВКАЗ
Вр. Бжедух /4168 м/ - 1981 г. /Национален отбор/
Вр. Гермогенов /3995 м/ - 1981 г. /Национален отбор/
Вр. Ушба /4791 м/ - 1981 г. /Национален отбор/
Вр. Елбрус - Източен /5626 м/; Западен /5632 м/ - 1981 г. /Национален отбор/
Вр. Елбрус - Източен /5626 м/; Западен /5632 м/ - през м. февруари 1983 г. /Нац. отбор/
Вр. Щуровски /4201 м/ по маршрут “Сурката” - м. февруари 1987 г. /Национален отбор/
Вр. Бжедух /4168 м/ - 1987 г. /Клубна експедиция/
Вр. Елбрус - Източен /5626 м/ - със ски – 1987 г. /Клубна експедиция/
Вр. Вр. Далар /3995 м/ - по Югозападния ръб – 1990 г.  /Клубна експедиция/
Вр. Елбрус - Източен /5626 м/; Западен /5632 м/ - 1990 г. /Клубна експедиция/
ОЛИМП
Вр. Митикас  и вр.Стефани –  1982 г., 2000 г. /Клубна експедиция/
КАРПАТИ – РУМЪНИЯ
Маршрут “Синята цепнатина”  и  други – 1982 г.  /Национален отбор/
ПАМИР
Вр. Кауфман /7135 м/ по „Разделни“ - 1983 г. /Национален отбор/
Вр. Гармо /7495 м/ по реброто „Буревестник“ - 1983 г. /Национален отбор/
Вр. Гармо /7495 м/ по реброто „Бородкин“ - 1985 г. /Клубна експедиция/
МОНГОЛСКИ АЛТАЙ
Вр. Сухе Батор /3781 м/ - м. април -  май 1986 г. /Национален отбор/

Господин Димитров, отживелица ли са туристическите дружества?

Туристическите дружества в началото на  миналия век са били едни от най-преките пътища за популяризиране сред обществото на природните, историческите и културни обекти и фактор за тяхното опазване. Тази им роля днес не само че не е отживелица, а е актуална за съвременните хора, търсещи информация в тези области, както и алтернативи за пълноценен и здравословен начин на живот.

Защо за ТД „Трапезица 1902”, което съществува от 110 години, възрастта като че ли не е порок?

Защото е едно доказателство за приемствеността между поколенията на добрите традиции за общуване с природата.
    
Кои са най-честите спънки в дейността на туристическите дружества и доколко и как сте ги преодоляли?

Промяната на законовата уредба в годините предизвика сериозни затруднения по отношение узаконяването и стопанисването на материалната база на дружеството, която е основен източник на приходи за дейността му. За един от обектите продължават съдебните спорове.

Според Вас трябва ли да има нормативни промени за туристическия бранш като цяло и в частност такива, които да облекчат статута, възможностите и функционирането на туристическите дружества?

Крайно наложително е пожелателната форма, залегнала в закона за юридическите лица с нестопанска цел, отднасяща се към данъчни и кредитини облекчения да стане факт, а именно: редуциране на ДДС до минимален процент, необлагане с данък печалба, предоставяне на кредити с дългосрочен режим и ниска лихва. Изграждането и поддържането на туристическите пътеки в планините на България да бъде приоритетно предоставяно на БТС и неговите организационни структури – туристическите дружества.

Нужна ли е подкрепа и в каква степен от местната администрация? Можете ли да дадете примери с положителен и отрицателен знак за съвместно сътрудничество?
 
Беспорно такава подкрепа е необходима и тя трябва да залегне като процент от бюджета на общините. И тези средства да бъдат използвани за поддържане на туристическите и спортни маршрути в региона, както и за подпомагане на клубните  дейности. Нашите клубове по алпинизъм, катерене и ориентиране получават  средства от бюджета на Община Велико Търново. Останалите 12 клубове при Дружеството не получават такива, поради съществуващата нормативна уредба. Не се отпускат средства и за поддържане на туристическите пътеки в региона.

Печелившо дружество ли е „Трапезица- 1902”? Кои са предпоставките?

Целта на дружеството е да бъде печелившо и така да подпомага дейностите на своите клубове. Това става възможно благодарение на стопанската дейност и на добрия мениджмънт.

Колко нови членове средногодишно се присъединяват към клубовете на дружеството?

Членската маса на дружеството ежегодно се движи между 1000 и 1500 човека. Интересът към дейността му традиционно е голям и се поддържа от разнообразието от инициативи и дейности.

Каква според вас е причината да станат част от „Трапезица-1902”?

Нашите членове са хора с различна възраст, професии и интереси. Приоритет е привличането и обучението на подрастващите и учащите.

Кой от клубовете в дружеството е най-многоброен? А кой е най-атрактивен?

Най-многобройни са клубовете по пешеходен туризъм, на туристите-ветерани и ученическите туристически клубове. Но и останалите – алпийски, ориентиране, планинско колоездене, воден и ски-туризъм и туристически хор са атрактивни по своему и поради това избрани и развивани от своите членове.

Разполагате с богат и любопитен снимков архив на Търново, каквото е било в края на ХІХ и началото на ХХ в. Как се сдобихте с него и каква е „ползата” от него?

ТД „Трапезица-1902“ през годините е канило най-добрите български и чуждестранни фотографи и разполага с фотоси на най-атрактивните архитектурни и културни обекти на Велико Търново. Тази традиция поддържаме и до днес.

Много от дейностите на дружеството са насочени към учениците. Колко време работите в тази посока и успявате ли да ги заинтригувате, какви са резултатите?

Към Комисията за ученически туризъм при дружеството функционират 9 училищни клубове с деца и млади хора от различни възрастови групи. Разнообразната им дейност включва организиране на лагери и екскурзионни летувания с интересни обучителни програми, състезания и надпревари. Ежегодно се грижим и за квалификацията на учителите – туристи – провеждаме семинари, издаваме подходящи материали, които подпомагат дейността им.

С какво ще се похвалите в началото на 2012г по случай юбилейните 110г от създаването на ТД "Трапезица-1902"?

Наред с богатата и разнообразна дейност - и с единствения по рода си в България Музей на туризма и туристическите спортове. А през януари 2010 г. нашите алпинисти изкачиха и връх Аконкагуа /6 963 м./ в Андите.

А какво най-интересно предстои през следващата година?

Очакваме да бъде отворена схемата, по която да кандидатстваме с вече готовия си проект  по ОПРР за превръщане на парк Ксилифор около Велико Търново в център за културен и спортно-атракционен туризъм.

Какво е водещето мото в работата ви за ТД „Трапезица-1902“?

„Живейте пълноценно!“

Ще странствате ли със „Странник.Бг”? С какво би ви бил полезен сайтът и как бихте го дообогатили?

С радост ще си партнираме и ще се възползваме от възможността да популяризираме богатата дейност на нашето дружество.

Интервю на Бистра Попдимитрова
16.03.2012г

Всички представяния
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2658
Регистрирани потребители: 367