ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Странник.Бг (www.strannik.bg) е собственост на „Странник” ЕООД и тези наименования трябва да се разглеждат като идентични навсякъде.

Странник.Бг предоставя на потребителите си разнообразна и полезна информация, някои уникални функционални възможности, както и платформа за потребителско качване на съдържание.

За пълноценен достъп до информацията и функционалностите на Странник.Бг, е необходима потребителска регистрация при съгласие на потребителя със следните Условия за ползване на портала:

1. Задължителните лични данни, който се изискват при регистрация в Странник.Бг, са единствено за потребителски вход в системата и за връзка на Странник.Бг с потребителите. Те, както и незадължителните лични данни не се предоставят по никакъв начин на трети лица.

2. Всякаква потребителска информацията в Странник.Бг се публикува след одобрение от Странник.Бг в срок до пет работни дни. Странник.Бг не носи отговорност за закъснения в публикуването и обновяването на данните в портала.

3. В Странник.Бг се допуска текстова информация само на официален държавен език и азбука. Не е желателна транслитерация (например писане на български език с латински букви). Всяка текстова информация не отговаряща на горното условие, която не бъде преценена като изключително важна ще бъде изтривана безусловно.

4. Странник.Бг има право да редактира потребителската текстова информация като словоред, граматика, добавяне на линкове, без с това по някакъв начин да променя смисъла й. Странник.Бг ще приветства и няма да променя текстове написани на характерни диалекти обогатяващи речта, но си запазва правото да вмъква текстове на книжовен език разясняващи съдържанието.

5. Всички снимки качени в Странник.Бг задължително се публикуват със защитен воден знак и с името на потребителя добавил снимката.

6. Странник.Бг има право да използва снимките за свои рекламни цели само с цитиране на името на потребителя добавил снимката.

7. В Странник.Бг не се допускат и евентуално подлежат на съдебна отговорност:
   - Обидни, расистки, нецензурни, политически и други текстове, коментари и снимки с неприемливо съдържание;
   - Коментари, накърняващи авторитета на други потребители;
   - Фалшиви, рекламни и спам коментари;
   - Снимки, които не са свързани с туризъм и пътешествия;
 - Рекламна и промоционална дейност извън регламентираната в абонаментните планове – неразделна част от настоящите Условия за ползване.

8. Използването и допълването на съдържанието в Странник.Бг е безплатно, при условие че се използва с некомерсиална цел. Всички обекти предлагащи платени услуги за туристи съществуват в Странник.Бг при абонаментни условия - неразделна част от настоящите Условия за ползване.

9. За съдържанието на всички реклами и оферти, както и за запазените търговски марки, показвани в Странник.бг, отговорност носят единствено рекламодателите.

10. При подаване на информация за търговски обект предлагащ платени услуги за туристи съгласно абонаментния план, потребителят декларира, че:
   - Той е собственик на търговския обект или лице упълномощено от собственика;
   - Предоставената от него информация (текст, снимки, ценова информация) е коректна, точна и актуална;
  - Потребителят е съгласен посетителите в профила на търговския му обект да оценяват и да пишат коментари по отношение на дейността на търговския обект.
  - Потребителят разбира функцията на Странник.Бг като информационен посредник. Странник.Бг не отговаря за достоверността на обратната информация, която се получава от негови клиенти (включително нереални запитвания и коментари) и не носи отговорност за пропуснатите от търговския обект ползи. Собственикът на търговския обект обаче има право на отговор на всеки коментар, както и да се възползва от обратната връзка за подобряване на предоставените услуги.

11. Странник.Бг не притежава лицензи за туроператор и/или туристическа агенция и не поема никакви ангажименти за уреждане на взаимоотношения между туристи и предоставящи услуги за туристи.

12. Странник.Бг има правото да прекрати участието на абонат без да му дължи обезщетение или въстановяване на платена от абоната сума в случай, че абонатът е подал некоректна информация (неистински и/или неактуални снимки, подвеждащ текст, цени неотговарящи на действителните в момента) за туристистическия му обект или нарушава по някакъв начин нечии авторски права и/или законите на Република България и международното законодателство.

13. За всяка качена информация Странник.Бг начислява бонус точки на потребителите както следва:
   - Създаване на нов обект - 10 точки. Ако е отбелязан и на картата - 15 точки;
   - Качване на снимка - 1 точка. Ако е и със съдържателна информация - 5 точки;
   - Качване на видеоклип – 2 точки.
   - Коментиране – 1 точка.
   - Гласуване – 1 точка.
   - Допълни информация – 5 точки.
   - Докладвай за неточност – 5 точки.
   - Умножаване на броя на точките при участие в игрите на Странник.

14. На всеки 3 месеца (в края на март, юни, септември, декември), както и за края на годината Странник.Бг награждава най-активните си потребители.

15. Странник.Бг си запазва правото и ръчно да добавя или отнема точки на потребители без допълнителни обяснения.

16. Странник.Бг не поема отговорност за 100% достоверност на информацията във времето. В този смисъл Странник.Бг не носи отговорност за настъпили последствия за потребители, който не са проверили предварително достоверността на информацията. Ако забележите каквато и да било неточност или промяна моля сигнализирайте ни чрез формите за обратна връзка – „Допълни информация”, „Докладвай за неточност” към всеки обект.

17. Странник.Бг не поема отговорност за пълно опазване на информацията и за претърпени вреди вследствие на технически неизправности по техника, която не е негова собственост, както и от зловреден софтуер.

18. Въпреки предварителното одобрение на потребителската информация, Странник.Бг не носи отговорност за информация, предоставена или публикувана от потребителите, когато чрез нея те нарушават чужди авторски права и/или законите на Република България и международното законодателство. Моля, ако забележете материал в Странник.БГ, за който смятате че е неточен или нарушава авторски права и/или законите на Република България и международното законодателство - сигнализирайте ни чрез възможностите за обратна връзка. В тези случаи Странник.Бг има право да премахне такава информация незабавно и без предизвестие и съгласие на потребителя.

19. Ако публикациите ви в Странник.бг включват цитати, снимки, други авторски материали или части от материали, предмет на авторско право, които не са написани от вас и не са ваша собственост, то те трябва да имат цитирана връзка към първоизточника. Странник.Бг си запазва правото да потърси връзка и съгласие от първоизточника за (не)публикуване на материала.

20. Странник.бг не носи отговорност за информацията, съдържащa се в потребителските коментари.

21. Съдържанието на Странник.Бг е под защитата на действащото законодателство за авторските и сродните му права. Информацията в Странник.Бг е предназначена изключително за лична некомерсиална употреба. Използването на информацията в Странник.Бг извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на Странник.Бг е забранено. Същото ще бъде проследявано в т.ч. чрез интернет роботи, и преследвано по предвидения от закона ред.

22. Странник.Бг не възразява срещу споделянето на свои страници на други интернет платформи (например социални или новинарски мрежи) единствено чрез директен линк към съответната страница в Странник.Бг.

23. Право да представят инициативи като официални и от името на Странник.бг имат само одобрените от ръководството на портала сътрудници, легитимирани като Странници. Ако възникат съмнения, моля свържете се със Странник.Бг за проверка.

24. Странник.бг има право да блокира достъпа на потребители, нарушаващи Условията за ползване.

25. Потребителите на Странник.Бг носят пълна отговорност за всички претърпени вреди и пропуснати ползи от страна на собственика на Странник.Бг, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени искове към www.strannik.bg, във връзка с материали или информация, които потребителите са публикували на сайта, в нарушение на настоящите Условия за ползване и законите в Република България и международното законодателство.

26. Странник.Бг оказва пълно съдействие на властите при установяване на самоличността на нарушители на законите в Република България и международното законодателство.

27. Странник.Бг не носи отговорност за съдържание извън домейна си в случаите, когато има публикувани връзки, препращащи към други интернет адреси.

28. Странник.Бг си запазва правото без предварително уведомяване и без да дължат никакви компенсации и обезщетения, да променя, преструктурира, добавя, изтрива и модифицира отделни части от портала и/или целия портал www.strannik.bg.

29. Странник.Бг си запазва правото да допълва и разширява Условията за ползване. Те ще влизат в сила веднага след публикуването им на това място.

30. При прилагането и тълкуването на настоящите Условия за ползване се прилага българското законодателство.

31. За неуредените от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2636
Регистрирани потребители: 364