Мост на Колю Фичето при Бяла
Местоположение
 
 • Държава: България
 • Регион: Северен централен
 • Област: Русе
 • Община: Бяла
 • Селище:
 • в околностите на гр. Бяла
 • GPS: N 43.469590 E 25.725070
 
 • Година на създаване/откриване на обекта: 1867
 • Ориентировачна надморска височина: 40 м.
 • Вид достъп: Автомобилен, асфалт
 • Паркинг: Неохраняем край пътя
 
 

GeocachingМостът на Колю Фичето при град Бяла е изграден над река Янтра при входа към града по пътя към град Русе.

През 1865 г. тогавашният турски управител на Дунавски вилает Мидхад паша решава, че над река Янтра трябва да се построи мост, който да облекчи пътя между Русчук, Търново, Орхание и София. Естествено възлага поръчката най-напред на придворния си архитект, но предложеният от него срок за изграждане бил много дълъг, а исканата сума от три милиона турски гроша била твърде голяма.
На пашата обаче било подсказано, че в Търново има един самоук български майстор, който работи красиво, качествено и евтино. Извикал Мидхад паша майстор Колю Фичето и му възложил да проучи и предложи строителството на моста. Майсторът поискал две седмици за изчисления и проектиране. Пътем на връщане няколко дни газил из реката и обикалял бреговете й, докато с рабоша си (мерителна тояга) направил необходимите измервания.
Върнал се в Търново, запасил се с восък и започнал работа. История разказва, че за първообраз му служел Стария каменен мост в сегашния град Дебелец. Там в къщата на хаджи Никола Христов Самоук, майстор Колю Фичето направил от восък макета на Беленския мост на една медна тепсия. Така направил модел на мост с 14 свода.
Мостът бил с проста и здрава сводова конструкция, и отгоре бил с равно пътно платно, а не корубест като старите римски мостове.

Накрая, занесъл макета на Мидхад паша и му заявол, че мостът ще струва точно 700 000 гроша. Смаян от самонадеяността на майстор Колю Фичето, Мидхад паша го попитал дали е сигурен в думите си. Тогава прозвучал знаменитият отговор: "Ако, паша ефенди, не сторя моста до град Бяла за 700 000 гроша и по теркя си, вземи ми главата!".

Строеж на моста започнал през 1865 г. и бил завършен окончателно през 1867 г. Общата му  дължина е 276 м. и е широк 9 м. Неговите 14 свода с отвор 12 м. са украсени с релефни изображения на животни. Поддържат го 13 опори с водорези и облекчаващи ниши, както и два брегови устоя. Мостът е направен от издялан камък от местен варовик и варов хоросан.

Майсторът не само изпълнил дадената дума, ами бил и възнаграден богато от турската управа с орден "Меджидие", заедно с който получил и нотариален акт за земя около Самоводската чаршия в град Велико Търново.

Прочутия пътешественик Феликс Каниц, при срещата си с майстор Колю Фичето го попитал: "Какви училища си завършил и какви дипломи имаш?"
На което получил най-необичайния отговор: "Завършил съм на Байова ливада".
А Феликс Каниц неразбиращо продължил да пита: "Ама, къде се намира това?"

Мостът на Колю Фичето край Бяла дава повод на прочутия летописец само четири години преди Априлското въстание, да напише в своята книга "Дунавска България и Балканът":
"И тоя скромен човек в потури и абичка не знае, че с Беленския си мост е построил най-голямата хидравлическа постройка на Балканския полуостров, изключая Цариград ... Какво би могло да стане с такъв високонадарен народ, ако можеше едно от нашите многобройни технически училища да се премести на Балкана?"

След наводнение в началото на XX век, осем свода в средната част на моста (около 130 м) са унищожени. През 1922–1923 г. мостът е реконструиран със стоманобетонни опори и сводове, но с променен първоначалния облик в новата си част. Във всеки случай той си остава завидно постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство.

В района на моста е скрит и Геокеш The Bridge Of Koljo Ficheto (GC2A392).

Всеки откривател на геокеша, който регистрира и тук откриването му със снимка от посланието, което е оставил в тефтерчето ще получи удвоен брой бонус точки. Първият откривател на геокеша, както и всеки открил го по време на "Предложение на седмицата", който регистрира откриването му и тук със снимка на собственото си послание в дневника му ще получи от Странник полагащия се брой бонус точки умножен по пет.

CITOСтранник подкрепя постоянната екологична инициатива на световната геокешинг общност Cache In Trash Out и призовава: не замърсявайте мястото и отнесете със себе си всички боклуци, които направите или заварите там - нека и други след вас му се наслаждават!

 
 • Интернет: Не
 
 
Реклама


Реклама


Реклама


Полезни връзки

Статистика

Брой обекти: 6001
Брой селища: 21600
Брой снимки: 17055
Брой видеоклипове: 161
Брой коментари: 67
Брой запитвания: 2568
Регистрирани потребители: 362

Реклама